Andagter

En andagt er en kort gudstjeneste, hvor der er salmesang, bønner og læsninger men ingen eller kun en ganske kort prædiken eller fortælling.

Andagten kan efterfølges af et foredrag i Fredagsmødet eller film i Kirkebio