Tirsdag d. 19. marts 2019, kl. 18:00

Kirkens fødselsdag bliver fejret med en festlig gudstjeneste, hvor kirkens tre præster og kirkens husorkester er med. Efter gudstjenesten er alle velkomne til spisning og til at høre
vores menighedsrådsformand Lars Bo Hansen fortælle om året, der er gået i kirken, og om menighedsrådets visioner for det nye år. Det koster ikke noget at spise med, men husk at
tilmelde dig til kordegnen senest den 12. marts.

Medvirkende
Sognepræst Line Bjørn Hansen, sognepræst Stig Boel og sognepræst Lise Mortensen
Pris