Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Husumvold Kirke søger en Kirke- og kulturmedarbejder med fokus på kommunikation

 

Husumvold Kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder til at varetage kirkens kommunikation og diakonale opgaver.

Husumvold Sogn er et sogn med lidt over 9000 indbyggere, som kirken dagligt afvikler aktiviteter og arrangementer for. Kirken er kirke for alle aldersgrupper og bestræber sig på, at nå ud til flest mulige indbyggere, så kirken kan fungere som et aktivt hus for hele sognet. Kirken summer dagligt af musik og bruges af alle aldersgrupper, hvad end det er til gudstjenester, fredagsmøder, kirkens kor eller koncerter. 

Hverdagen i Husumvold Kirke

Din dagligdag vil foregå i Husumvold Kirke, hvor du selvstændigt varetager kommunikationen med udgangspunkt i menighedsrådets, frivillige og ansattes ønsker og behov. 

Du skal kunne arbejde rettidigt og trives med at holde en stabil strøm af information fra kirken til lokalområdet. Det forventes, at du er proaktiv på kirkens kommunikation, og formår at kommunikere målgruppebevidst både grafisk og skriftligt. Ligeledes kan der være brug for fleksibilitet i kirkens kommunikation, hvorfor du skal være omstillingsparat og i stand til at handle hurtigt på hastesager. 

Husumvold Sogn er et sogn, som inden for få år vil gennemgå en stor udvikling, hvorfor kirkens kommunikation også med tiden skal udvikle sig. 

Dine primære arbejdsopgaver 
 • Hjemmeside- og kalenderopdatering i Churchdesk, med vedligeholdelse og opdatering af informationer om kirken liv.
 • Udarbejdelse af kirkens kalenderblad til print og web.
 • Plakater og opslag i kirken, heriblandt en A0-stander foran kirken.
 • Udarbejdelse af flyers omhandlende kirkens aktiviteter og programmer til arrangementer, samt distribution af relevant materiale.
 • Kontakt til og brug af den lokale presse – en lokalavis og andre relevante aktører.
 • Sociale Medier – kirken har pt. en facebook- og instagramside.
 • Håndtering af kontakt til frivillige i sognet i samarbejde med den frivillige koordinator. 
 • Udarbejdelse af kirkens nyhedsbreve.
 • Fotografering til udvalgte arrangementer og aktiviteter, samt GDPR-håndtering i forbindelse hermed. 
 • Håndtere tilmelding til kirkens aktiviteter som babysalmesang, kor mm. 
 • Ad hoc-opgaver i form af støtte og sparring med præster, menighedsråd, personale og frivillige i kirken.
 • I samarbejde med Husum Sogns kommunikationsmedarbejder varetages også kommunikation om kirkernes fælles korskole og den fælles koncertrække ”Ord og Musik”. 
 • Deltagelse i og udvikling af kirkens diakonale arbejde herunder Månedens Kurv i samarbejde med Husum Kirke. Vi vil meget gerne høre om idéer og nye initiativer, som du har lyst til at arbejde med.
Vi forventer, at du: 
 • har kompetencer inden for kommunikation i en værdibaseret organisation, med fokus på en målgruppebaseret kommunikativ indsats. 
 • har erfaring med pressehåndtering som afsender. 
 • har forståelse for og interesse i kirkens liv og kan indgå i samarbejde med præster, menighedsråd og ansatte. 
 • har kompetencer inden for og erfaring med diakonalt arbejde
 • er it-kyndig og kan administrere kirkens hjemmeside og kalender, samt sparre med kirkens personale om it-relaterede spørgsmål (slideshows til skærme, printning mm.).
 • kan fotografere til husbehov og kan udvikle kirkens fotomateriale til PR. 
 • arbejder selvstændigt og rettidigt.
   

Du skal derudover kunne tage del i kirkens dagligdag og deltage ved udvalgte aktiviteter, hvor der f.eks. er brug for teknisk støtte mm. 

 Vi tilbyder:
 • en høj grad af medindflydelse på egen arbejdsdag
 • et aktivt miljø omkring kirken
 • engageret menighedsråd, der er åbne for nye idéer og tiltag


Læs mere om os på  www.husumvoldkirke.dk


Stillingen er normeret til 25 timer ugentligt, heraf kan dele være aften og weekendarbejde. Der er mulighed for fleksibel arbejdstid. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

 

Løn:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmed-arbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

 

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

Alle nævnte beløb nedenfor er nutidskroner og udgør 25/37 af fuldtidsnormen. 

 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen for 25 timer aftales indenfor intervallet 196.781 - 260.735 kr. Fikspunktet er 206.621 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 21.620 kr. 

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 206.621 - 295.172 kr. Fikspunktet er 216.459 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 21.620 kr. 


Ansættelsesmyndigheden er Husumvold Sogns menighedsråd, og nærmere oplysninger fås ved henvendelse til menighedsrådets formand, Lars Bo Hansen, telefon 24829545 eller sognepræst Line Bjørn Hansen, telefon 61201898.

Ansøgning modtages via mail til husumvold.sogn@km.dk mærket ansøgning i emnefeltet. 
Sidste ansøgningsfrist er den 18. oktober kl. 12.00. Samtaler forventes den 20. oktober 2021.