Menighedsrådsformand: Lars Bo Hansen
E-mail: husumvold.sogn@km.dk

Næstformand: Birgit Jensen

Kirkeværge: Arne Hippe Hansen

Kontaktperson: Pia Berger Hernvig

Kasserer: Pia Berger Hernvig
 
Nina L. Kindtler 

Inger Jensen

Sven Erik Jensen

Poul Herluf
 
Stedfortræder: Steen L. Børglum og Karin Schjøtz Esbensen

Sognepræster: Stig Boel og Line Bjørn Hansen