Husum og Husumvold Sogne er begge store sogne med et højt aktivitetsniveau og mange tilbud til sognenes beboere.

Da sognene grænser op til hinanden, og historisk har haft tætte bånd, har det været naturligt at indgå i et samarbejde.

Samarbejdet er koncentreret omkring koordination af sognenes aktiviteter og udvikling af en række nye fællesaktiviteter. For eksempel afholdes der årligt 6 fællesarrangementer under overskriften: Ord & Musik.

<div data-configid="22626909/67318302" style="width:300px; height:212px;" class="issuuembed"></div>
<script type="text/javascript" src="//e.issuu.com/embed.js" async="true"></script>

 

En anden vigtig del af samarbejdet mellem Husum og Husumvold Sogne er informationer. Det er vigtigt at alle beboere i sognene har kendskab til hvad der sker i kirkerne. Det har derfor været naturligt at lave et fælles kirkeblad for at nå så langt ud som muligt.

Foto fra den årlige fælles friluftsgudstjeneste ved Husumvold Kirke.